• Memberikan kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat melalui program-program yang bercorak keagamaan

  • melahirkan masyarakat yang memahami Islam dan mengamalkannya

  • meningkatkan bilangan umat Islam yang memahamai dan beramal dengan ajaran Islam

  • memberikan perkhidmatan yang cekap beebentuk keagamaan dan kemasyarakatan.