• Memberikan kefahaman Islam yang sebenarnya kepada masyarakat

  • Melahirkan masayarakat Muslim yang memhamai pengajian Islam dan mengamalkannya

  • Menambahkan penganut-pengabut barunislam yang memahami dan beramal dengan ajaran Islam

  • Menngurusetiakan sambutan hari-hari kebesaran Islam peringkat negeri