"Berusaha mewujudkan pendidikan dan pengurusan hal ehwal islam yang

berkesan dan

berkualiti berdasarkan syariat islam serta meletakkan martabat islam di

tempat yang tinggi"